inloggen

Professionals

Home > Professionals
 

Veel professionals hebben behoefte aan een (digitale) methodiek om het (keukentafel)gesprek te structureren volgens de nieuwe werk- en denkwijze. Een methodiek die helpt om de gehele situatie van een inwoner in kaart te brengen en integraal te kijken naar alle leefgebieden. Daarbij draait het om wat iemand zelf wil en kan doen, samen met zijn/haar omgeving.

Met Levenskracht komen professionals tot passende doelen en krijgen ze inwoners in beweging. De methode geeft bovendien ondersteuning bij de uitvoering van het daaropvolgende ondersteuningsplan.

De methode Levenskracht helpt professionals:

  • met inwoners in gesprek te gaan over zelfredzaamheid en participatie
  • inwoners in beweging te krijgen, zodat ze hun vraagstukken (gedeeltelijk) zelf kunnen oplossen
  • een tunnelvisie te voorkomen: alle leefgebieden worden meegenomen
  • mantelzorgers, sociaal netwerk en vrijwilligers en beter te betrekken in het proces
  • administratieve lasten in het primair proces te verminderen
  • aan te tonen welke resultaten ze hebben bereikt met inwoners

Gemeenten over Levenskracht:

“We hebben gemerkt dat Levenskracht een uitstekend middel is om de inwoner te empoweren en de regie over de eigen ondersteuning en zorg te laten voeren.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Inwoners reageren positief verrast over de gespreksmethode. Ze vinden het prettig dat er iets tastbaars op tafel ligt dat het gesprek kan ondersteunen.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Levenskracht is in alles doordrongen van het nieuwe denken en werken. Het heeft alle elementen van onze visie als gemeente in zich. Levenskracht is de Kanteling 3.0.”

Professionals over Levenskracht:

“Ik begeleid deze inwoner al een jaar, maar in het verkenningsgesprek kwamen heel andere wensen en behoeften naar boven.”