inloggen

Inwoners

Home > Inwoners
 

Ieder mens beschikt over levenskracht. Maar soms raakt de balans verstoord en vloeit de kracht weg. Levenskracht ondersteunt inwoners bij het zoeken naar een nieuw evenwicht in hun leven. Uitgangspunt is wat zij zelf belangrijk vinden. Op welke leefgebieden willen ze hun situatie verbeteren? Ook wordt gekeken welke rol de omgeving kan spelen bij het vinden van oplossingen.

De methode Levenskracht helpt inwoners:

  • te bepalen wat ze belangrijk vinden in het leven
  • te ontdekken waarvoor zij (intrinsiek) gemotiveerd zijn
  • inzicht te krijgen in hun levenskwaliteit en draagkracht
  • de regie te nemen over hun leven
  • de juiste ondersteuning te kiezen
  • doelgericht te werken aan nieuw evenwicht
  • naar vermogen iets terug te doen voor de samenleving

Gemeenten over Levenskracht:

“We hebben gemerkt dat Levenskracht een uitstekend middel is om de inwoner te empoweren en de regie over de eigen ondersteuning en zorg te laten voeren.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Levenskracht is in alles doordrongen van het nieuwe denken en werken. Het heeft alle elementen van onze visie als gemeente in zich. Levenskracht is de Kanteling 3.0.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Inwoners reageren positief verrast over de gespreksmethode. Ze vinden het prettig dat er iets tastbaars op tafel ligt dat het gesprek kan ondersteunen.”

Professionals over Levenskracht:

“Ik begeleid deze inwoner al een jaar, maar in het verkenningsgesprek kwamen heel andere wensen en behoeften naar boven.”