inloggen

Levenskracht binnen uw gemeente

Home > Gemeenten
 

De veranderingen in de zorg vragen om een andere benadering van mensen met een ondersteuningsvraag. Voor gemeenten is op dit terrein een belangrijke rol weggelegd. Zij zijn nu grotendeels verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners, zodat die zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij hoort ook de wettelijke plicht om onderzoek te doen naar de situatie van inwoners met een hulpvraag.

Veel gemeenten zijn zoekende in deze nieuwe situatie. Ze lopen aan tegen allerlei vragen. Hoe krijg je bijvoorbeeld zicht op de eigen kracht en het netwerk van inwoners? Hoe zorg je ervoor dat professionals niet meer vanuit problemen en beperkingen handelen, maar inwoners vanuit hun behoeften bevragen? Wat kunnen inwoners zelf en welke ondersteuning is er nog nodig? Hoe vergroot je als gemeente de zelfredzaamheid van inwoners, waardoor ze minder een beroep op dure voorzieningen hoeven te doen? Hoe zorg je voor een duurzame oplossing?

Levenskracht is een praktische methode die een antwoord heeft op dit soort vragen.

Levenskracht helpt gemeenten:

  • behoeften, kenmerken en voorkeuren van inwoners in kaart te brengen
  • de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te verbeteren
  • burgerkracht (eigen kracht en sociaal netwerk) te mobiliseren en formele zorg te verminderen
  • de effecten van beleid te meten en te vergelijken op het niveau van inwoner, wijk en gemeente
  • te onderzoeken waar en welke specifieke ondersteuning nodig is
  • de toegang tot ondersteuning vanuit Wmo, Participatiewet en Jeugdwet (3D) op maat te organiseren

Gemeenten over Levenskracht:

“We hebben gemerkt dat Levenskracht een uitstekend middel is om de inwoner te empoweren en de regie over de eigen ondersteuning en zorg te laten voeren.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Inwoners reageren positief verrast over de gespreksmethode. Ze vinden het prettig dat er iets tastbaars op tafel ligt dat het gesprek kan ondersteunen.”

Professionals over Levenskracht:

“Ik begeleid deze inwoner al een jaar, maar in het verkenningsgesprek kwamen heel andere wensen en behoeften naar boven.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Levenskracht is in alles doordrongen van het nieuwe denken en werken. Het heeft alle elementen van onze visie als gemeente in zich. Levenskracht is de Kanteling 3.0.”