inloggen

De methode

Home > De methode
 

Levenskracht is een praktische en flexibele methode die een totaalbeeld van iemands leven geeft en voortdurend de balans opmaakt. Drie vragen staan daarbij centraal. Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? En hoe kom ik daar?

De professional leidt de inwoner door de drie modules met behulp van creatieve gespreksinstrumenten en een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving. Alle gegevens worden direct opgeslagen in een database, zodat ze via laptop of tablet altijd en overal zijn in te zien.

Module 1: Verkennen

De inwoner geeft aan wat hij/zij belangrijk vindt, wil en kan. Het maakt inzichtelijk in welke leefgebieden de wensen en behoeftes liggen. Ook de metgezel (partner, ouder, vriend, kind) geeft aan hoe hij/zij tegen de situatie van de inwoner aankijkt. Deze inventarisatie gaat verder dan bijvoorbeeld de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM). Er wordt niet alleen een momentopname gemaakt, maar ook gekeken naar wat de inwoner zelf kan en wat hem/haar motiveert om in beweging te komen.

Op het zogeheten spiegelblad zien inwoner en professional de uitkomsten van dit eerste gesprek als een samenvatting. Daarin staat welke leefgebieden nog verdieping behoeven, waar de beelden van inwoner en metgezel van elkaar verschillen en wat het vraagstuk van de inwoner is.

Module 2: Verdiepen

Deze module richt zich op de levenskwaliteit en de draagkracht van de inwoner. Professional en inwoner onderzoeken de oorzaken en gevolgen van de onbalans, en zoeken ook naar passende oplossingen. Ze kijken daarbij naar wat de inwoner aan kan en waarvan hij/zij energie krijgt.

Omdat in deze module alle aspecten van de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) zijn verwerkt, kan de ZRM worden ingevuld.

Op het spiegelblad zien inwoner en professional welke onderwerpen binnen de leefgebieden van belang zijn. Duidelijk wordt op welke punten de draagkracht van de inwoner sterk en minder sterk is. Het spiegelblad geeft ook aan bij welke onderwerpen de inwoner graag een persoonlijk doel wil bereiken.

Module 3: Vervullen

Deze module brengt prioriteiten aan in de doelen die de inwoner wil bereiken, als basis voor een routekaart. Per doel worden acties en afspraken geformuleerd, waarin staat wie welke actie wanneer uitvoert. De acties kunnen worden uitgevoerd door de inwoner zelf, maar ook door bijvoorbeeld een familielid. De inwoner en professional bewaken samen de voortgang en stellen acties zo nodig bij.

Op de routekaart is te zien welke doelen nog opgepakt moeten worden, aan welke doelen de inwoner nu actief werkt en welke doelen al zijn bereikt.

Bekijk ook de brochure

Professionals over Levenskracht:

“Ik begeleid deze inwoner al een jaar, maar in het verkenningsgesprek kwamen heel andere wensen en behoeften naar boven.”

Gemeenten over Levenskracht:

“We hebben gemerkt dat Levenskracht een uitstekend middel is om de inwoner te empoweren en de regie over de eigen ondersteuning en zorg te laten voeren.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Inwoners reageren positief verrast over de gespreksmethode. Ze vinden het prettig dat er iets tastbaars op tafel ligt dat het gesprek kan ondersteunen.”

Gemeenten over Levenskracht:

“Levenskracht is in alles doordrongen van het nieuwe denken en werken. Het heeft alle elementen van onze visie als gemeente in zich. Levenskracht is de Kanteling 3.0.”