inloggen

De praktische methode voor zelfredzaamheid

Levenskracht is een praktische methode voor gemeenten en professionals. Zo kunnen ze vorm en inhoud geven aan de veranderingen in de zorg binnen de Wmo en het gehele sociaal domein. Levenskracht helpt om inwoners in beweging te krijgen. Eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en solidariteit krijgen daarmee écht betekenis.

Hoe werkt levenskracht?

Verkennen

In de eerste module verkennen we wat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan. Wat de wensen en behoeften zijn. En gaan we de relatie aan met de inwoner. De metgezel geeft ook aan wat hij/zij denkt dat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan. Wanneer hier verschillen ontstaan gaan we hierover samen in gesprek.

Meer informatie

Verdiepen

In de tweede module verdiept de inwoner de relevante levensgebieden die de oorzaak of gevolg zijn van de onbalans. We gaan dan kijken naar de huidige situatie en de gewenste situatie van de inwoner. Daarnaast kijken we waar de inwoner energie van krijgt, waar zijn draagkracht zit en hoe zijn netwerk eruit ziet. Op zoek naar sleutels voor nieuw evenwicht.

Meer informatie

Vervullen

In de derde module prioriteert de inwoner de doelen die voortkomen uit module 1 en 2. Daarna vertalen we samen met de inwoner de doelen in acties waarover we afspraken maken wie welke actie wanneer uitvoert. De actie kan de inwoner zelf uitvoeren, maar ook bijvoorbeeld een familielid. We bewaken de afspraken en monitoren welke resultaten en effecten er zijn.

Meer informatie